.

ឧត្តម​សេនីយ៍​ឯក រុន រត្ន័​វាស​នា ស្នើ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​គ្រប់​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *