.

អាណិត​ហួស​ថ្លែង ក្មេង​ប្រុស​កើត​មហា​រី​ក​ភ្នែក​ស្រែក​ដង្ហោយ​រក​ជំនួយ​ព្យាបាល

សូមបងប្អូនមិត្តភក្តិអង្គការសមាគម សប្បុរសធម៌ក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់កំអូសរំលងអី សូមជួយរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រូសារឈ្មោះម៉ាត់ ស៊េនអាយុ30ឆ្នាំនឹងប្រពន្ធ័​ឈ្មោះ​ម៉ាន់សំរ៉ស់អាយុ28ឆ្នាំរស់នៅភូមិជយ័សុខសាន្ដ ឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកតំបែរខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

គ្រូសារនេះមានទុកជាទម្ងុន់ ដោយសាកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ឈ្មោះស៊េនរ៉ាវី អាយុ់5ឆ្នាំមានជម្ងឺមហារីកភ្នែកទាំងសង្ខាងដោយព្យាបាលមិនទាន់ជា គ្មានលទ្ធភាព​និង​គ្មានថវិកា​នឹងព្យាបាល​បន្ត​ទៅទៀ​ត​ពេលនេះក្រុមគ្រូសារគាត់ស្វែងរកសប្បុរសជនក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសជួយរំលែកទុក្ខក្រុមគ្រូសារគាត់តាមរយះការជួយថវិកាឬសម្ភរៈដើម្បីយកទៅព្យាបាលបន្តទៀត ៕

សូមទំនាក់ទំនងលេខ៖ 0312985777 / 0885730232

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *